ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนใหม่แบบ New normal
โรงเรียนบ้านแม่โถได้ดำเนินการปฏิบัติมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ในโรงเรียน
เปิดเรียนใหม่แบบ New Normal จุดตรวจเพื่อคัดกรองต้องพร้อม
เปิดเรียนใหม่ให้ปลอดเชื้อ ตั้งจุดทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือไว้ตามบริเวณต่างๆ
ป้องกันการแพร่เชื้อในวันเปิดเรียน สวมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อตลอดเวลา
จัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง เพื่อสร้าง Social Distancing 
เปิดเรียนอย่างปลอดภัย งดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม
ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมและหมั่นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,22:19   อ่าน 239 ครั้ง