ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่  21-22  กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ. หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่โถ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในความดี มีส่วนร่วมสนับสนุนลูกเสือซึ่งมีความเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ต้านภัยยาเสพ-ติดส่งเสริมจิตอาสาตลอดจนมีการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสติปัญญาส่งเสริมให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  และเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแม่โถ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,22:09   อ่าน 3328 ครั้ง