ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล แดงสุกสี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มิถุนายน 2533 (30 ปี)