ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ กมลวิสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ.2540
เบอร์โทรศัพท์ : 0953567418
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล แดงสุกสี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มิถุนายน พ.ศ.2552
เบอร์โทรศัพท์ : 0855919660