กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเจตรินทร์ ตันคำ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1