กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรฉวี ธิทะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกวิน เป็กตีปิน
ครู คศ.1

สันติ ทรัพย์สิน
ครู คศ.1