กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรฉวี ธิทะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายกวิน เป็กตีปิน
ครู คศ.1

นายสันติ ทรัพย์สิน
ครู คศ.1